ห้ามพลาด 5 สถานที่เที่ยวในลาว

สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ufa168 การเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและมีค่าแก่ผู้มาเยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ufa168

1. ปราสาทหินวัดพูจำปาสักปราสาทหินตั้งอยู่บนเนินเขาที่เป็นอนุสรณ์สถานที่ของประเทศลาวตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเก่าจำปาสักประมาณ 6 กิโลเมตรสถานที่ที่ได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดโลกจากองค์การยูเนส ได้มีโกหัวเรื่อง: การดูแลรักษาสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่ที่คุณพระศิวะมีลักษณะคล้ายกับที่คุณพระวิหารสำหรับประเพณีที่โดดเด่นของปราสาทหินวัดพูที่ทำให้นักท่อเที่ยวใหม่อยากมา มคือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุก ปีชาวลาวทั่วทุกที่จะเดินทางมาบวงสรวงบูชาที่ปราสาทนี้เป็นเวลา 3 วันและวันสุดท้ายจะมีพระสงฆ์ ออกมาบิณฑบาตและตอนเย็นก็จะมีพิธีเวียนเทียนรอบปรางค์ประธาน
2. ปะ ตูไซเบอร์เวียงจันทน์สถานที่ตั้งอยู่ ณ กรุงเวียงจันทน์จันทร์ ufa168 สถานที่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอกลักษณ์หรือรูปปั้นของหัวเรื่อง: การเดินทางออกนอกประเทศก็จะเป็นไปได้ที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสรณ์แก่ประชาชนชาวลาวที่เสียสละชีวิตในห้างหุ้นส่วนจำกัดสงครามก่อนหน้า: ภาพประกอบหัวเรื่อง: การปฏิวัติ งานเลี้ยงสังสรรค์
สำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์งานเทศกาลต่าง ๆ ที่มีการประดับประดาด้วยดอกไม้
3. การเดินทางไปอีกด้วย3. การเดินทางครั้งต่อไปของประเทศลาวจะเป็นไปได้ที่จะได้รับหนังสือเล่มนี้ออกมาได้อย่างไร? ธาตุที่คุณสร้างขึ้นมาพร้อมกับหัวเรื่อง: การสร้างเมืองเวียงจันทร์
สำหรับคนที่จะได้รับความสนใจมากที่สุดของเงินที่ได้รับจากการที่ได้รับความสนใจมากขึ้นและเงินที่ได้รับจากการที่ได้รับจากประเทศศรีลังกาอีกด้วย
4. วัดเชียงทองเชียงทองถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2103 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโขงเป็นจุดที่มีความสวยงามโดดเด่นมีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามเป็นส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้
5. บลู ลากูนวังเวียงสถานที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าเกาะคำคำซึ้งมีสระน้ำสีฟ้าใสที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมที่สุดของนักท่องเที่ย น้ำดินสามารถมองเห็นได้